Formación

Impartimos cursos de iniciación:
-Teatro
-Maxia
-Novo Circo
-Clown

Á súa vez desenvolvemos campamentos urbanos de artes plásticas no medio escénico, onde mesturamos o citado anteriormente con talleres ambientais, xogos, …Todo iso  dentro do marco da educación no Lecer e Tempo Libre.